Cha Bề Trên Cả

Đau khổ và Hy vọng

Chúng ta là nhân chứng cho Giệt-si-ma-ni và Can-vê sống động. Chúng ta cũng hãy hy vọng được nhìn thấy ‘Sự Phục Sinh’ của đất nước Ukraine và con người của dân tộc này. Các […]