Mục Vụ Giới Trẻ

HỘP CƠM NGHĨA TÌNH

Vào thứ Bảy, ngày 9/12/2023, trong niềm vui của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng tâm thế chuẩn bị cho ngày Chúa Giáng Sinh, được sự mời gọi của cha đặc trách Phaolô Nguyễn […]