GIÁO DỤC

CÁI TỦ BÁNH

Theo như thói quen, Thiên Chúa đi dạo qua trần thế. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết đến diện mạo của Ngài. Ngày nọ, Thiên Chúa đi ngang qua một túp lều, nơi đó […]