CHA BỀ TRÊN CẢ ANGEL FERNANDEZ ARTIME ĐÃ ĐẾN THĂM CÁC SALÊDIÊNG Ở THIES, SENEGAL –  BẮC TÂY PHI.

Thiès, Sénégal – Tháng 11 năm 2023 – Chiều Thứ Ba, ngày 14 tháng 11, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, Bề trên Cả Dòng Salêdiêng, đã đến thăm và sinh động Tỉnh dòng “Đức Mẹ Hòa bình” miền Bắc Tây Phi (AON), thành phố Thiès, Sénégal. Đón tiếp cha Bề Trên Cả tại sân bay có Cha Giám tỉnh AON, Jesus Bénoît Badji; Cha phó giám tỉnh, Emmanuel Thera; cha đặc trách Senegal, Guinea và Gambia; Cha Franck Ametepe, một số hội viên trong ban Cố Vấn Tỉnh; các Salêdiêng đang làm việc ở Dakar, Thiès và Tambacounda, và một nhóm rất đông giới trẻ và các thành viên của Gia đình Salêdiêng địa phương.

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

 

Video chuyến thăm sinh động Tỉnh dòng Bắc Tây Phi của cha Bề Trên Cả

Visited 40 times, 1 visit(s) today