Đức Giáo Hoàng

Đàng Thánh Giá 2022

Đường Thánh Giá, được uỷ thác cho các gia đình soạn, sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu 15/4/2022.   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, trong […]