Bài viết

GẶP GỠ CHÚA GIÊSU

     Chúng ta gặp gỡ Chúa mỗi ngày ở đâu?      Trong bài giảng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng dành cho các trẻ em tại một Giáo xứ, Đức Thánh Cha Phanxicô […]