Mục Vụ Giới Trẻ

HỘP CƠM NGHĨA TÌNH

Vào thứ Bảy, ngày 9/12/2023, trong niềm vui của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng tâm thế chuẩn bị cho ngày Chúa Giáng Sinh, được sự mời gọi của cha đặc trách Phaolô Nguyễn […]

Bạn trẻ trao đổi

SỐNG CÓ ÍCH

        “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, […]