GIÁO HỘI

PHÚC HAY HỌA

Người xưa thường nói: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trong cuộc sống, người ta thường hay nói tới may rủi. May là không đi trên chuyến xe đò Long An đó, nên […]

GIÁO HỘI

ĐỐI THOẠI

Có lẽ bạn đã từng nghe về tư tương “Cuộc đời là ơn gọi”. Lý do để nói “Cuộc đời là ơn gọi” đặt nền trên việc Thiên Chúa gọi đã tôi ra khỏi hư […]