BỔ NHIỆM GIÁM MỤC HIỆU TÒA VÀ TẤN PHONG GIÁM MỤC CHO ĐỨC HỒNG Y ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, BỀ TRÊN CẢ DÒNG SALÊDIÊNG

(ANS – Roma) – Vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024, Văn phòng Báo chí của Tòa Thánh thông báo rằng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, SDB, Bề trên Cả của Tu hội Salêdiêng Thánh Gioan Bosco làm Tổng giám mục hiệu tòa Ursona. Lễ tấn phong Giám mục của ngài dự kiến vào ngày 20 tháng 4 tới.
Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, đấng kế vị thứ X của Don Bosco (được bầu trong nhiệm kỳ I vào năm 2014 và tái nhiệm kỳ vào năm 2020) ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố làm Hồng y sau giờ kinh Truyền tin vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023. Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng y tại Công nghị phong Hồng Y ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Vào thứ Tư ngày 4 tháng 10, ngài nhận nhiệm vụ đầu tiên tại Giáo triều Rôma, được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, gọi tắt là Bộ Tu sĩ (DIVCSVA).
Sau đó, vào ngày 17 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Đức Hồng Y Đẳng Phó tế Fernández Artime nhận tước hiệu Thánh đường Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Tuscolana (Roma) do chính Đức Thánh Cha trao.
Đức Hồng Y Fernández Artime đã triệu tập Tổng Tu nghị lần thứ 29 của Tu hội Salêdiêng (sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm 2025). Người được chọn sẽ làm Bề trên Tổng quyền của Tu Hội thánh Phanxicô Salê; và sau khi từ chức Bề Trên Cả, ngài sẽ sẵn sàng phục vụ Đức Thánh Cha để thực hiện sứ mạng được giao phó.
 
Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB
Visited 304 times, 1 visit(s) today