Hướng tới Đại hội cấp thế giới của Salêdiêng về giới trẻ nghèo – năm 2022

       EAO, ngày 7 tháng 7 năm 2022 – Đã 22 năm trôi qua kể từ khi đại hội thế giới trước đây về sứ mệnh Salêdiêng cho thanh thiếu niên nghèo, được tổ chức tại Rôma vào năm 1998 do cha Juan E. Vecchi triệu tập. Giờ đây, được chuẩn bị kỹ lưỡng kể từ năm 2018, ‘Đại hội quốc tế về các công việc phục vụ trẻ nghèo của Salêdiêng’ này sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10 năm 2022 tại Valdocco (Turin-Ý), kết nối chúng ta với trung tâm của đặc sủng của chúng ta – sống và làm việc cho những người trẻ, đặc biệt là những em nghèo khổ nhất (Hiến luật SDB, số 2).

       Tính đến năm 2020, có không dưới 621 SDB toàn thời gian, 663 SDB bán thời gian, 856 thành viên gia đình Salêdiêng, 644 tu sĩ khác, 8376 người đời, 2973 sinh động viên và 2983 tình nguyện viên tham gia sứ mệnh cho trẻ nghèo và bị thiệt thòi trên toàn thế giới (622.000 người thụ hưởng) trong 1436 công cuộc của Salêdiêng, bao gồm: trẻ em đường phố (12%), thanh thiếu niên có nhu cầu đặc biệt (12%), người tị nạn hoặc di cư (8%), phục hồi sau nghiện ngập (8%) ), giáo dục thay thế – hỗ trợ trẻ bỏ học (21%), trợ giúp các gia đình khó khăn (8%), thăng tiến phụ nữ (20%) và trung tâm y tế – trạm xá (3%). (Thống kê từ TTN 28, chương 14).

       ☘Các mục tiêu chính của Đại hội này, như được trình bày bởi Cha Bề Trên Cả trong thông điệp video lời mời của ngài như sau:
🔹Một bản cập nhật về Hệ thống Dự Phóng của Don Bosco trong thực tế của các công cuộc xã hội của mỗi tỉnh dòng.
🔹Diễn giải toàn diện về hành động xã hội của người Salêdiêng dưới ánh sáng của sự phát triển con người trong thế giới ngày nay.
🔹Phân định con đường phía trước ở cấp độ cụ thể: cải thiện văn hóa công tác xã hội của người Salêdiêng trong cuộc đối thoại với tất cả những người có liên quan.

       ☘Ba mục tiêu chính của Đại hội
🔹Suy tư về các hướng dẫn hiện tại của Giáo hội, SDB và những hướng dẫn khác liên quan đến sứ mệnh.
🔹Xác định các khía cạnh chung đảm bảo sự thống nhất đoàn sủng Salêdiêng trong Công tác xã hội.
🔹Thiết lập mạng lưới vùng trong lĩnh vực hoạt động xã hội như một phần của mục vụ giới trẻ Salêdiêng.

       Trong vùng EAO (Đông Á – Châu Đại Dương), Cộng đoàn Don Bosco Cần Giờ của Việt Nam được liệt kê vào danh sách những nơi đang có công việc giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Xem chi tiết và các tài liệu liên quan trên website: https://www.bosco.link/webzine/78957

Ban Mục Vụ Giới Trẻ vùng EAO