Tuần 1 MV – Ngày thứ ba: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta…”

Nhìn từ trên cao xuống xa lộ liên bang 270, một xa lộ vòng đai của Columbus, thuộc bang Ohio, người ta có thể trông thấy một tháp chuông đặt trên cao ở khu Đại Chủng viện Thánh Giuse nằm trên đường xa lộ phía bắc. Điều này đưa tôi trở lại với đại chủng viện vào thập niên 1960. Ban đầu, Đại chủng viện được xây dựng nhằm đào tạo những linh mục nói tiếng Đức để làm việc cho những di dân người Đức vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Trên viên đá đầu tiên của toà nhà đẹp dẽ này, người ta có viết bằng tiếng La-tinh những lời của Thánh Phao-lô gởi cho tín hữu Rô-ma, chương 8 câu 31: “Si Deus pro nobis, quis contra nos?”, có nghĩa là: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?”.

Những lời này của Thánh Phao-lô được đặt trong bối cảnh nói về niềm Hy vọng trong Thư Rô-ma chương 8, bắt đầu với câu 24: “Chính do niềm hy vọng này, mà chúng ta được cứu độ”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng trích dẫn những lời này trong thông điệp nổi tiếng của ngài: Spe Salvi.

Thánh Phao-lô tiếp tục biện luận một cách hùng hồn: “Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ…. Chúng ta biết rằng mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định… Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8, 24-25, 28. 31).

Trước đó, Thánh Phao-lô đã trình bảy hiện trạng đáng thương và khốn nạn của nhân loại: “Muôn loại thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cqa65y là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” (Rm 8, 20-21)

Câu hỏi suy tư / Hành động / Dấn thân

  • Tôi có cảm nhận được sức mạnh của Thiên Chúa thật vô song, và chẳng có điều gì có thể thắng vượt được sức mạnh của Người nếu như tôi biết làm theo Thánh ý của Người không?

Thắp lên một ngọn nến

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến đoàn dân của Chúa luôn đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin kiện cường tâm hồn của những ai luôn hy vọng nơi Ngài. Xin ban ơn can đảm cho những ai bị vấp ngã vì những lỗi lầm của họ. Trong mùa Vọng thánh thiện này, xin Chúa hướng dẫn họ đến gần Ngài hơn trong niềm hy vọng nhờ qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, để một ngày kia, họ biết mở miệng tán dương những hành vi cứu độ từ ái của Chúa trong nước vĩnh cửu của Ngài. Amen.

Chuyển ngữ từ “Reasons for Hope – Meditations for the Advent Season”


Visited 17 times, 1 visit(s) today