Don Bosco Đà Lạt: Khai giảng khóa học “Hệ thống Giáo dục Dự phòng”

(Đà Lạt, 10.03.2018) – Để giúp các thành phần thuộc gia đình Salêdiêng hiểu và có thể áp dụng Phương pháp Dự phòng vào trong cuộc sống và sứ mệnh, Học viện Don Rua Đà Lạt đã tổ chức khóa học “Hệ thống Giáo dục Dự phòng”.

Khóa học đã được khai giảng vào sáng thứ Bảy, ngày 10/03/2018. Trong lời khai mạc đầu khóa học, cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng, Giám đốc Cộng thể Hậu Tập viện Don Rua Đà Lạt đã đề cập mục đích của khóa học và ngài cầu chúc cho khóa học diễn ra tốt đẹp.

Tiếp đó, cha Giám học của Học viện, cha Phanxicô Xaviê Phạm Đình Phước đã có đôi lời giới thiệu về khóa học “Hệ thống Giáo dục Dự phòng”. Hệ thống Dự phòng là tinh hoa và mối dây hiệp nhất thể hiện sự sống động của Don Bosco; là kim chỉ nam cho việc giáo dục và rao giảng Tin mừng.

Thuyết trình viên trong khóa học là cha Giám đốc Cộng thể Hậu tập viện Don Rua Đà Lạt Giuse Nguyễn Chấn Hưng, cha Giuse Đỗ Đức Hân, cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, cha Phanxicô Xaviê Phạm Đình Phước, cha Đaminh Lã Minh Cường, cha Giuse Cảnh Vũ Minh Phước, cha Martinô Dương Quốc Huy và cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh. Bên cạnh đó còn có 74 tham dự viên tham gia khóa học, bao gồm quý Thầy năm II thuộc Học viện (20 người); các giáo viên Lớp tình thương (5 người); Giáo lý viên Giáo sở Don Bosco (8 người), Cộng tác viên Salêdiêng (18 người); Tu sinh (5 người) và Sinh viên (18 người).

Khóa học diễn ra vào sáng thứ Bảy hàng tuần từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 00, có 10 chuyên đề được chia sẻ trong các buổi học. Dự kiến khóa học sẽ kết thúc vào thứ Bảy, ngày 14.04.2018.

Ban Truyền Thông Cộng thể Don Rua Đà Lạt