Giáo Dục Theo Don Bosco

DẠY TRẺ EM LẦN HẠT

Ngày 20.8.1862, mở đầu bài huấn từ tối [1], Don Bosco nói: “Cha đã mơ”. Tất cả học sinh liền lắng tai nghe. “Hình như cha ở trong nhà anh Giuse của cha với các […]