Điểm Tin Salêdiêng (29/08-4/09/2022)

Kênh Truyền Thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Điểm Tin Salêdiêng (29/08-4/09/2022)

  1. Hướng đến lễ phong thánh cho Chân phước Sư huynh Artemides Zatti
  2. Tân Hồng y Salêdiêng người Đông Timor
  3. Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước bắt đầu chuyến thăm ngoại thường đến Tỉnh dòng Úc
  4. Thánh lễ nhậm chức bề trên Phụ tỉnh Don Bosco miền Bắc 2022
  5. Thánh lễ tạ ơn hồng ân 51 năm linh mục và 61 năm khấn dòng của cha Đaminh Phạm Xuân Uyển, SDB
  6. Khánh thành nhà cộng đoàn Don Bosco Trại Gạo, Thái Bình
  7. Khóa học về kỹ năng truyền thông cơ bản tại cộng thể Tập viện Thánh Tâm Ba Thôn
  8. Hiệp hội CTV: Xét duyệt ứng sinh và lên chương trình sinh hoạt năm 2023