Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà tù nữ

Vào Thứ Năm Tuần Thánh tới Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm nhà tù nữ nằm ở khu vực Rebibbia trong thành phố Roma để cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, theo báo cáo của Văn phòng Báo chí Toà Thánh. 

Ở đó, ĐTC sẽ có một cuộc gặp gỡ với các nhân viên của trung tâm trại cải tạo và các tù nhân, theo một tuyên bố chính thức ngắn gọn. Đức Thánh Cha đã đến thăm trung tâm cải tạo này vào năm 2015.

Trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một truyền thống là mỗi Thứ Năm Tuần Thánh ngài sẽ đến một nơi nào đó để ngài có thể gặp gỡ các tù nhân, người tị nạn, người bệnh hoặc người bất lực. 

Một số người trong số họ được chọn để Đức Thánh Cha rửa chân cho họ như Chúa đã làm trong Bữa Tiệc Ly với các tông đồ. 

Điểm đến đầu tiên của ngài vào năm 2013 là nhà tù dành cho trẻ vị thành niên, nhà tù Casal del Marmo. Tiếp theo là Trung tâm Carlo Gnocchi chuyên chăm sóc người khuyết tật và rối loạn tâm thần, một trung tâm dành cho những người xin tị nạn ở Castelnuovo di Porto, nhà tù Paliano, gọi là Nữ Vương Thiên Đàng và một trung tâm ở Velleteri. 

Trong hai năm 2020 và 2021, do đại dịch Covid19, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.  Do những hạn chế về vệ sinh, trong hai dịp này, nghi thức rửa chân đã bị bãi bỏ. 

 

Nguồn: https://www.aciprensa.com

Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB

 

Visited 98 times, 1 visit(s) today