Nhật ký Chuyến hành hương về nguồn và dự lễ tuyên thánh sư huynh Zatti của phái đoàn Việt Nam (từ 07/10 đến 14/10/2022)

Ngày 7 (13/10/2022): Phái đoàn tham quan xưởng in từ thời Don Bosco và hiệp dâng thánh lễ tại nhà nguyện dưới của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

       Xưởng in từ thời Don Bosco vẫn được giữ gìn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

 

Trong xưởng in này, còn 8 cái máy in mà chính Don Bosco đã mua.

        Vào thời đại của ngài, có một triển lãm ngành in ấn, Don Bosco cũng tham gia triển lãm. Lúc đó, ngài đã có đầy đủ hệ thống in ấn từ công đoạn đơn giản nhất đến khi cho ra thành phẩm. Ngài xứng đáng đoạt giải nhất, nhưng vì phong trào bài giáo sĩ thời đó, ban tổ chức đã trao cho ngài giải nhì. Ngài đã không chịu, ngài nói với họ: hoặc là được giải nhất, hoặc là không có giải nào cả. Cuối cùng, ban tổ chức đã chịu trao cho ngài giải nhất của cuộc triển lãm máy in.

       Chiếc đồng hồ treo tường từ những ngày đầu tiên của xưởng in cho đến ngày nay vẫn còn đang hoạt động.

       Cũng trong ngày hôm nay, phái đoàn cùng nhau dâng Thánh lễ tiếng Việt tại nhà nguyện bên dưới của Vương Cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu do cha Phó giám tỉnh chủ tế.

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Thánh lễ tiếng Việt tại ngôi nhà nguyện bên dưới Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

       Thiên Phong, SDB