Tâm sự - Chia sẻ - Tản Mạn

CON THUYỀN

Cuộc đời tôi được ví như một con thuyền với nhiều mảnh ghép, những mảnh ghép là những ai đã đến và đi qua cuộc đời tôi. Tôi thích cảm nhận những mảnh ghép ấy […]