“Goodnight” của Cha Bề Trên Cả: “Chúng ta là một Tu hội tiếp tục lớn mạnh trong sự trung thành với những người trẻ”

(ANS – Rôma) – Trong dịp lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, ngày 25 tháng Giêng, Cha Bề Trên Cả, Ángel Fernández Artime đã đưa ra ý tưởng trong “Goodnight” theo truyền thống Salêdiêng, vào cuối kỳ họp Mùa Đông của tất cả thành viên trong Ban Tổng Cố vấn, lần đầu tiên được tổ chức tại Trụ sở mới của Nhà Trung Ương của Salêdiêng, mang tên gọi là: “Cộng thể Thánh Giuse”.

Giám đốc Cộng thể Thánh Giuse, cha Jean Claude Ngoy, nói rằng: “Chúng con cảm ơn cha vì những gì cha dành cho Cộng thể này, cũng như cho toàn thể Tu hội, Cha Bề Trên Cả rất thương mến. Cộng thể của chúng con là của Cha, chúng con sẽ trợ giúp Cha và luôn luôn đồng hành với cha trong lời cầu nguyện”. “Nhờ sự sinh động của Cha, mỗi Tỉnh dòng trên thế giới đều có chung tầm nhìn với Cha, trở thành người của tình yêu Thiên Chúa và những người thân thiết, là những người trẻ của chúng con, và trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi mang trái tim của Thiên Chúa và theo khuôn mẫu của Don Bosco”.

Cha Bề Trên Cả đã mô tả những gì mà Ban Tổng Cố vấn đã gặp trong suốt những tháng 12 và tháng 01, về những điều mà ngài cho là phải làm việc với cường độ cao; sáu Giám tỉnh được bổ nhiệm: Cha Ábrahám Béla, Giám tỉnh Hungary; Cha Tihomir Šutalo, Giám tỉnh Croatia; Cha Januarius Sangma, Giám tỉnh Ấn Độ – Guwahati và Cha Paul Olphindro, Giám tỉnh Ấn Độ – Shillong; Cha Marko Košnik, Giám tỉnh Slovenia; và cha Jefferson Luis da Silva Santos, Giám tỉnh Braxin -Manaus. Tất cả các Giám tỉnh được bổ nhiệm đều đến trụ sở của Tu hội Salêdiêng để có cuộc gặp gỡ với Cha Bề Trên Cả và nhận một lá thư với “những chỉ dẫn trong tư cách như những người đứng đầu các Tỉnh dòng”, một nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó qua việc sinh động và quản trị Tỉnh dòng của các ngài.

Ngoài ra, Cha Bề Trên Cả cũng bổ nhiệm thêm bốn cha Phó Giám tỉnh và 8 quản lý Tỉnh dòng, cũng như 105 Giám đốc Salêdiêng. Ba trung tâm Salêdiêng đã được mở ra, một số khác phải đóng cửa. Ngài nhấn mạnh rằng, “Chúng ta là một Tu hội tiếp tục lớn mạnh trong sự trung thành với giới trẻ nghèo khổ nhất”.

Cha Bề Trên Cả có lời kết thúc rằng: “Từ tận trái tim, Cha cám ơn sự phục vụ của tất cả anh em hội viên đã cống hiến cho Tu hội, một sự phục vụ làm cho Tu hội trở nên vĩ đại”. “Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong việc thi hành thánh ý của Ngài, bất cứ nơi nào Ngài mời gọi, chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today