Syria – “Việc khai sáng tương lai”: Hỗ trợ giáo dục và kinh tế cho người trẻ

(ANS – Damascua) – Từ năm ngoái, những người Salêdiêng ở Syria đã cố gắng nỗ lực để phát triển kỹ năng của những người trẻ, cho dù chiến tranh tàn phá đất nước kể từ năm 2011, họ vẫn có thể dễ dàng tìm được việc làm và tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình của họ. Để đạt được mục tiêu này, những người con của Don Bosco đã phát triển các sáng kiến mới cho người trẻ, chủ yếu là hỗ trợ kinh tế để tru cấp chi phí và lệ phí của các khóa học đại học và đào tạo nghề.

Sau khi quốc hữu hóa các trường học của quốc gia được áp đặt vào năm 1928, các Salêdiêng không có trung tâm giáo dục chính thức ở Syria. Đó là lý do tại sao dự án này đặc biệt quan trọng và cũng được hỗ trợ bởi sự cam kết của Văn Phòng Truyền giáo Salêdiêng ở Madrid.

Từ ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhờ dự án này mà thanh thiếu niên đã được hưởng lợi ích từ một sáng kiến tạo cơ hội cho họ tham gia nhiều khóa đào tạo về kỹ thuật và dạy nghề, chủ yếu liên quan đến việc học về Công nghệ Thông tin và tiếng Anh, trong khi 20 người trẻ đã nhận được hỗ trợ tài chính để có được giấy chứng nhận của trường và theo học đại học.

Nhìn chung, sáng kiến này đã hỗ trợ thành công 45 thanh thiếu niên Syria trong việc phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ thuật của họ, thông qua các khóa học chuyên sâu và nghiên cứu mang tính học thuật đã tạo cơ hội kiếm việc làm và tăng thêm thu nhập để hỗ trợ bản thân và gia đình của họ.

Bên cạnh đó, 6 người khác đã nhận được hỗ trợ thông qua việc cung cấp thiết bị và công cụ để bắt đầu hay phát triển hoạt động hoặc phát triển công ty trong các lĩnh vực kinh doanh nhỏ khác nhau như thợ làm tóc, nhà hàng, đầu bếp làm bánh…

Các Salêdiêng ở Damascus theo dõi những người được thụ hưởng hàng từ dự án này và đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự liên quan của dự án này: đầu tư lâu dài cho họ và cho tương lai của những người trẻ ở Syria.

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today