Trung Ương – Khẩu hiệu và Logo trên hành trình hướng tới việc phong Thánh cho Sư Huynh Artemide Zatti

     ANS – Roma, 02/09/2022: Nhằm sinh động cho biến cố lịch sử của Tu Hội và Gia đình Sa-lê-diêng, cụ thể là việc phong thánh cho Sư Huynh Artemide Zatti, cần một hình ảnh và một khẩu hiệu để hướng tới biến cố này.

     Chính vì thế, trong vai trò Tổng Thỉnh Nguyện Viên của Tu Hội, cha Pierluigi Cameroni đã mời một nhóm gồm Sa-lê-diêng và người đời, cả người Ý lẫn người Argentina. Họ cùng nhau suy nghĩ về khẩu hiệu và Logo diễn tả rõ ràng hình ảnh sáng ngời nhưng đồng thời đơn giản về Artemide Zatti.

     Sau nhiều đề xuất về những khẩu hiệu khác nhau, cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime và Cha Tổng Thỉnh Nguyện Viên Pierluigi Cameroni cùng thống nhất trình bày khẩu hiệu phong Thánh là: “Tôi đã tin – Tôi đã hứa – Tôi đã được chữa lành”. Hầu hết tất cả các đề xuất có chung một nền tảng về ba từ do vị thánh tương lai thốt ra khi ngài chứng nhận về phép lạ ngài được chữa lành khỏi bệnh lao. Chính điều này khởi sinh nơi ngài ơn gọi phục vụ bệnh nhân và người nghèo. Ba động từ đánh dấu lối đường thiêng liêng hoàn toàn đặt mình trong lòng bàn tay Thiên Chúa và tận hiến cho thiện ích của tha nhân. Một khi được chữa lành, chính ngài trở thành người chữa lành. Ngài không chỉ chữa lành bằng các kỹ thuật y khoa hay trị liệu, nhưng còn là cả con người ngài, với tình yêu vô điều kiện mà ngài dấn thân mỗi ngày.

     Từ việc chọn lựa khẩu hiệu, một số mẫu Logo được đề xuất. Sau cùng Logo được thể hiện trong hình ảnh dưới đây đã được chọn.

     Logo gồm hai màu đỏ và xanh. Màu đỏ diễn tả màu của Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu cũng như tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân hình thành nên tính cách cho toàn thể cuộc đời Zatti. Màu xanh diễn tả cuộc đời hoàn toàn cho thánh ý nhiệm mầu và sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Danh xưng “Thánh” đặt trước tên của người sư huynh Sa-lê-diêng cũng là cách thông thường mà “người thân” – người nghèo của ngài đã từng gọi về ngài. Do đó, “người anh” của bệnh nhân và người nghèo mà chúng ta gọi cách đơn sơ là “Artemide Zatti. Giờ đây ngài đã được phong “Thánh”.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB