Tĩnh Tâm Quý Liên Cộng thể tại Cần Giờ

   

     Ngày 4/2/2023, Quý Cha và Quý Thầy tại Cộng thể Tiền Tập Viện Đaminh Savio Cầu Bông và Cộng thể Phanxico Salê Cần Giờ có ngày tĩnh tâm quý chung với nhau tại Cần Giờ với chủ để “ lời khấn Khó Nghèo”.

     Ngày tĩnh tâm hôm nay hết sức đặc biệt và rất nhiều ý nghĩa nhằm canh tân đời sống ơn gọi Salêdiêng qua lời khấn khó nghèo, thăm viếng và hiệp thông tinh thần huynh đệ cũng như công cuộc Salêdiêng tại công thể này.

     Khởi đầu cho ngày tĩnh tâm là bài chia sẻ của Cha GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB cựu giám tỉnh của tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Ngài chia sẻ về ý nghĩa đời sống khó nghèo dựa trên Lời Chúa và Hiến luật Salêdiêng. Theo ngài, nghèo khó của người Salêdiêng không hệ tại ở những gì họ Có mà phải là những gì họ Là. Tức là không chỉ nghèo nơi vật chất mà phải là nghèo khó nơi tinh thần. Hai điểm này hỗ tương cho nhau làm nổi bật chứng tá của người tu sĩ Salêdiêng giữa người trẻ hôm nay.

     Sau những giờ hồi tâm, duyệt xét tinh thần nghèo khó, là thánh lễ đồng tế của quý cha hai cộng thể cùng với sự tham gia của quý Sư huynh, quý thầy tập vụ và đặc biệt các em nội trú thuộc “Mái Ấm Cần Giờ”. Bầu khí Thánh lễ trở nên linh thiêng và sốt sắng hơn qua bài chia sẻ thật ý nghĩa của cha Giảng lễ, về việc nhận định một người tu sĩ Salêdiêng nghèo khó. Các em cũng tham gia thánh lễ cách tích cực qua việc thưa kinh và ca hát thật hay và to.

     Cuối thánh lễ quý Cha và quý Thầy và các em tại lưu lại những kỷ niệm đáng quí này qua tấm hình chung tại nhà nguyện. Cám ơn quý Cha, quý thầy và các em nội trú tại cộng thể Cần Giờ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phanixcô Salê bổn mạng cộng thể, cha thánh Gioan Bosco và Mẹ Maria phù hộ chúc lành cho tất cả mọi người trong cộng thể luôn yêu thương và gắn bó với nhau trong tình gia đình.

BTT Don Bosco Cầu Bông