Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CÁC ÔNG
Ga 8,31-42

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” Ðức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ápraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”. Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Ápraham.” Ðức Giêsu nói: “Giả như các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Ðiều đó, ông Ápraham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.” Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!” Ðức Giêsu bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

SUY NIỆM

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay khởi đầu giống nhiều người chúng ta, cũng như việc Chúa Giêsu đang nói với “những người Do Thái đã tin vào Ngài”. Sau đó, cuộc trò chuyện biến mất. Quá lúng túng – thực sự lúng túng. Thật nguy hiểm khi “tôi biết các ông đang cố gắng để giết tôi”.

Chúa Giêsu biết tại sao họ đang tìm kiếm một cơ hội để giết Ngài. Nó không phải là sự giận dữ hay ghen tuông hoặc bởi vì ngài đã làm hại họ. Ngài nói, họ đang cố giết ngài là “vì không có nơi cho các ông ở trong lời của tôi”.

Một phần, tôi muốn trở thành khán giả trong cảnh kịch tính này, đánh giá cao cách mà Chúa Giêsu gọi những kẻ đó ra ngoài; nhưng phần khác, tôi lại thấy mình trong câu chuyện này. Tôi chưa bao giờ có một yêu cầu để tiêu diệt Chúa, nhưng tôi khá tội lỗi nên không thể tạo nên được không gian cho ngài.

Có rất nhiều thứ làm phủ kín không gian của tôi mỗi ngày – âm nhạc, tin tức, công việc, phim ảnh, bạn bè, gia đình. Chúa Giêsu không áp đặt cách mà ngài đi vào không gian của tôi, mà mời gọi tôi tạo không gian cho ngài. Ngài không gửi cho tôi bản cập nhật qua email hoặc thông báo để thúc ép tôi. Thông điệp tiếp theo của ngài không đợi bằng cách xếp hàng để bắt đầu chơi trong 10 giây. Tôi cần dành một khoảng trống cho ngài, dành thời gian cho ngài.

Vì vậy, hôm nay, tôi sẽ dành thời gian và tôi sẽ tạo ra một không gian. Bạn sẽ như thế nào?

John Doheny ’11
Gia Thi, SDB chuyển ngữ