MỪNG KÍNH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – BỔN MẠNG CỘNG THỂ THÁNH TÂM BA THÔN

     Ngày 16 tháng 6 năm 2023 vừa qua, Cộng Thể Thánh Tâm Ba Thôn đã cử hành Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn Mạng của Cộng Thể. Chủ sự Thánh lễ là cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong. Đồng tế với ngài có quý Cha trong Ban Cố vấn Tỉnh; quý Cha Giám Đốc các Cộng thể, quý Cha, quý Sư Huynh, quý Tu Sĩ nam – nữ, quý Ông Bà Cố, quý thân nhân – ân nhân và quý khách.

     Đặc biệt, hôm nay anh em Tập sinh dâng đơn xin gia nhập trong Tu hội Salêdiêng Don Bosco. Xin cho những ước vọng dâng hiến của anh em luôn được tiếp nhận. Bên cạnh đó, nhân dịp này, Cộng thể cũng tri ân đến quý vị ân nhân đã chung tay cộng tác một cách tích cực với cộng thể về vật chất – tinh thần, góp phần vào việc đào luyện ơn gọi.

     Tình yêu Chúa thật cao siêu nhiệm mầu. Tình yêu ấy phủ lấp mọi cuộc đời nhân sinh, khi trực tiếp, khi gián tiếp qua bàn tay của những đấng sinh thành, của những người thân yêu ruột thịt, của những người giàu lòng hảo thâm và thiện chí. Càng chia sẻ, tình yêu càng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Khởi đi từ Thiên Chúa, qua quý ông bà cố, quý thân nhân và quý vị ân nhân, tình yêu không ngừng được lan rộng và tưới mát biết bao tâm hồn người trẻ. Bởi thế, tuy không hiện diện ở đây đầy đủ, Cộng Thể cũng hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa tiếp tục thánh hóa, chúc lành và trả ơn bội hậu quý ông bà cố, quý thân nhân và quý vị ân nhân của Cộng thể. Nhờ đó, mọi người được thêm tin kính, mến yêu và tiếp tục hăng say thi hành đức ái trong cuộc sống này.

Jos Lý, Sdb

Visited 25 times, 1 visit(s) today