Kênh Truyền Thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam – Điểm Tin Salêdiêng (Tuần 03 – 10/07/2022)

 
1. Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của Thầy Gioan K’Chín tại Ba Lan
2. Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Roma mở rộng Mạng lưới hợp tác 
3. Ba Lan: Trường dành cho các sinh động viên Salêdiêng năm 2022
4. Các giúp lễ của tỉnh dòng Warsaw đến thăm Valdocco
5. Ba Lan: 40 trẻ em Ukraina tại Trại hè Nguyện xá Salêdiêng ở Warsaw
6. Các hoạt động của các Salêdiêng cho những người tị nạn Ukraina tại Cộng hòa Séc
7. Đào luyện Cộng tác viên đợt 2 tại trung tâm Don Bosco K’Long
8. Chương trình Trại Hè Liên Xứ: CÙNG NHAU NÊN THÁNH
9. Truyền Chức Phó tế và Linh mục cho các Salêdiêng Việt Nam truyền giáo muôn dân