Cha Bề Trên Cả

Tây Ban Nha – Đức Hồng Y tương lai, Cha Ángel Fernández Artime: “Bất cứ nơi nào cha đến và bất cứ điều gì cha được yêu cầu làm, cha sẽ luôn quan tâm đến giới trẻ, giáo dục, những người dễ bị tổn thương nhất”

     (ANS – Madrid) – “Cha vẫn là cậu bé đến từ Luanco, nơi cha thực sự cảm thấy như ở nhà giữa những người dân và đồng bào của mình. Điều cần thiết […]