Giới Trẻ

SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI?

Giuse Nguyễn Xuân Quang, sdb     Bạn trẻ thân mến, trong tâm tình của tháng 10 (tháng Mân Côi), cùng với việc hưởng ứng một sự kiện rất quan trọng của Giáo Hội trong ngày […]