Don Bosco Nhà Tỉnh

AI TÍN

✝ Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam ✝ Thương Tiếc Báo Tin người anh em hội viên SDB Việt Nam chúng ta đã qua đời:   CHA PHÊRÔ PHẠM VĂN CHÍNH, SDB tại Xuân […]