Các việc đạo đức trong tháng Năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Phù Hộ Fatumaca ở Đông Timor

(Fatumaca, Đông Timor – 09.05.2018) – Fatumaca có Đền Thánh Đức Mẹ Phù Hộ quốc gia, là địa điểm hành hương và cũng là trung tâm sinh hoạt đạo đức của toàn thể Gia đình Salêdiêng. Anh em trong cộng thể tại đây khá bận rộn với những công việc thường ngày, nhất là vào tháng Năm, tháng hoa kính Đức Mẹ. Vào mỗi buổi chiều, hơn 200 em học sinh nội trú, cùng với các anh em tu sỹ trong cộng đoàn, các tập sinh, các tu sinh và khách hành hương tổ chức lần chuỗi mân côi cách đặc biệt. Sau đó, mỗi người dâng cho Đức Mẹ một cành hoa biểu trưng lòng yêu mến con thảo. Những cánh hoa tươi được đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Phù hộ trong Đền Thánh. Hai mươi mốt tập sinh thay phiên nhau để nói về Đức Mẹ cho các em học sinh nội trú cũng như cho khách hành hương trong suốt tháng Năm này.

Đây là truyền thống Salêdiêng lâu đời đã bắt đầu có từ thời của Don Bosco ở Valdocco. Cha Artur nhắc nhở mọi người: “Trong tháng Năm, Don Bosco bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt. Không chỉ tôn vinh Đức Maria, chúng ta cần bắt chước Mẹ đào sâu đức tin trong cuộc sống Kitô hữu hằng ngày. Những bài chia sẻ (sermonette) của các thầy Tập sinh không phải là những bài khảo luận về thần học hay tín lý, nhưng gợi nhắc chúng ta lộ trình đức tin dẫn đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Trong tháng này, Don Bosco muốn chúng ta bắt chước Mẹ Maria đi sâu vào cảm thức đức tin và hiển thị niềm tin đó cách cụ thể trong cuộc sống, chứ không phải chỉ để tôn vinh Đức Maria mà thôi”. Cha Thánh Gioan Bosco rất yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria cũng như các thánh. Nhưng Ngài nhấn mạnh đến cách thức diễn bày tình yêu, như lời Chúa Giêsu căn dặn: “Ai yêu mến Thầy, hãy tuân giữ giới răn của Thầy”.

Cha Artur cũng đề xuất các việc thực hành đạo đức cách cụ thể trong tháng Năm, để tôn vinh Đức Maria, trong đó có những buổi tĩnh tâm dành cho giáo xứ và các giáo điểm.

Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng Năm, mỗi ngày cộng đoàn sẽ cử hành việc tiến hoa với những ý cầu nguyện theo từng ngày. Cộng đoàn Fatumaca nằm giữa khu vực có nhiều đồng cỏ xanh tươi, nên việc tìm những cành hoa tươi khá dễ dàng. Nghi thức tiến hoa giúp kiện cường đức tin nơi các bạn trẻ, giúp họ bắt chước gương mẫu đức tin nơi Mẹ Maria. Điều này, tại Valdocco 160 năm trước đây, Don Bosco đã làm cùng với các học sinh của Ngài.

Năm nay, kỷ niệm 150 năm Đền Thánh Đức Mẹ Phù hộ ở Valdocco được Thánh hiến, chúng ta có dịp hâm nóng lại lòng sùng kính của chúng ta đối với Đức Mẹ theo gương mẫu của Don Bosco.

Bài viết của Cha Anacleto Pires, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ