Trung ương: Cuộc họp chung giữa Ban Mục vụ Giới trẻ và Ban Đào luyện bàn về việc đồng hành

(ANS – Rôma) – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 03, Ban Mục vụ Giới trẻ và Ban Đào luyện, dưới sự hướng dẫn của cha Fabio Attard và cha Ivo Coelho, đã cùng họp mặt một ngày để học hỏi kết quả của những nghiên cứu về việc đồng hành cá nhân trong cuốn sách đã được biên soạn bởi thầy Marco Bay, SDB, với chủ để “Các Salêdiêng trẻ và việc đồng hành”. Buổi họp cũng có sự hiện diện của Cha Miguel Angel Garcia Morcuende và cha Michal Vojtas.

Sau khi xem xét cách cẩn thận những nghiên cứu của cuộc khảo sát quốc tế, các thành viên đã thảo luận con đường để thực hiện trong những tháng sắp tới. Có 3 chỉ dẫn chính:

1- Một cách tiếp cận mang tính khoa học liên quan đến các chuyên gia cho các nghiên cứu chuyên sâu về một số chủ đề cụ thể.

2- Nghiên cứu các kết quả theo đặc trưng của từng Vùng và Tỉnh Dòng. Nghiên cứu thứ hai này sẽ bắt đầu với các cuộc họp của các Ban đào luyện Vùng được lên kế hoạch cho năm 2018, mục tiêu của nó là tiếp cận những người trong thời kỳ đào luyện ban đầu theo một cách toàn diện. Vì lý do này, bản dịch các kết quả nghiên cứu được xuất bản bởi thầy Bay đang được tiến hành chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác.

3- Việc suy tư các định hướng và những hướng dẫn xuất phát từ nghiên cứu này, những khía cạnh trực tiếp nhất liên quan đến hai Ban trong cuộc họp.

Theo kế hoạch làm việc đã được soạn thảo, kết thúc kế hoạch của năm là đưa ra một bản dự thảo đầu tiên về các hướng dẫn mà từ những hiện trạng và thách thức nổi bật có thể đưa ra những chỉ dẫn cho con đường mà Ban Mục vụ Giới trẻ và Ban Đào luyện liên quan đến việc đồng hành cá nhân của Salêdiêng – tất nhiên, không tính đến cách thức của Giáo Hội và sự phong phú của di sản đặc sủng của Salêdiêng.

Cuộc họp ngày 24 tháng 3 được nghiên cứu bởi các đại biểu tham dự trở nên rất phong phú, nhờ vào sự phong phú của đời sống Salêdiêng ẩn kín sau nó và trong câu trả lời của 4.000 người Salêdiêng và những người trẻ tham gia vào bảng câu hỏi. Ngoài những bối cảnh địa phương đa dạng với nhiều thách đố xuất hiện ở mỗi giai đoạn đào luyện, sự nhạy cảm được biểu lộ như là sự nhiệt huyết lớn lao dành cho ơn gọi và sứ mệnh Salêdiêng.

Cha Silvio Roggia, thành viên của Ban Đào luyện nhận định: “Chúng ta có một di sản rất phong phú đối với Giáo hội, thế giới, người trẻ. Chúng ta không thể không cam kết với tất cả năng lực của mình để bảo đảm rằng, kho báu này tiếp tục được chuyển giao”. “Việc đồng hành là chìa khóa cho việc cá nhân hoá việc đào tạo, và điều này lại là điều đảm bảo tính hiệu quả luôn mới mẻ của đặc sủng của Salêdiêng”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today