Trong đất nước của bạn, bạn đã lưu giữ và quảng bá sách báo Salêdiêng như thế nào?

(EAO, 09.05.2018) – Rảo qua các nguồn tài liệu để trợ giúp việc đào luyện những người đời thông dự vào sứ mệnh Salêdiêng, chúng ta sẽ thấy không có phương thế nào hữu hiệu cho bằng các ấn phẩm Salêdiêng, đã được Don Bosco bắt đầu khởi sự từ 141 năm trước đây.

Trong tháng Năm này, trong miền EAO của chúng ta, nhiều Tỉnh dòng cũng cho phát hành những xuất bản đa dạng, ví dụ như:

– Tỉnh dòng Hàn Quốc phát hành số báo lần thứ 150 (2 tháng 1 lần). Trong số báo lần này, Tỉnh dòng lược thuật việc xuất du của vài hội viên trẻ lên đường sang Tỉnh dòng khác để làm việc, đồng thời cũng nói về dự tính khai sáng 1 nhóm mới trong Gia đình Salêdiêng, tương tự như nhóm Ariana trong Phong trào Giới trẻ Salêdiêng, trong đó có một số Cộng tác viên Salêdiêng.

– Tỉnh dòng AUL (Úc – Thái Bình Dương) vừa mới ra mắt số báo phát hành vào mùa thu 2018. Số báo mới chia sẻ những dịp kỷ niệm các biến cố trong Gia đình Salêdiêng, tường thuật việc hình thành một cộng đoàn mới của các sơ FMA ở Gizo thuộc quần đảo Solomon và nói đôi nét về công cuộc mới của các sơ, chăm sóc những người nghèo thuộc vùng ven tại ‘Nam Thái bình dương’. Tờ báo cũng phác lược cách tổng quát những tin tức trong miền EAO của chúng ta, từ Phụ tỉnh Pakistan đến vùng Thái Bình Dương.

– Tỉnh dòng Nhật Bản với tờ báo xuất bản 1 quý một lần, mang tựa đề ‘Don Bosco no Kaze’ (Don Bosco trong Cơn gió) cũng có sự hơp tác chặt chẽ của 8 nhóm trong Gia đình Salêdiêng tại Nhật bản.

– Trang Facebook của Tỉnh dòng (http://www.facebook.com/dbnokaze) cũng là địa chỉ để các thành viên trong Gia đình Salêdiêng giao tiếp với nhau hằng ngày.

Xin cám ơn các đội ngũ biên tập tại các Tỉnh dòng, giúp phổ biến không những các thông tin, nhưng còn quảng bá đoàn sủng Salêdiêng đến mọi người, nhất là cho các anh chị em trong Gia đình Salêdiêng.

Hiện nay, chúng ta đang có các tập san sau đây:

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng AUL (Úc –Thái Bình Dương)

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng Trung Hoa

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng Nam – Bắc Philippines – Malaysia – Pakistan

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng Nhật Bản

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng Hàn Quốc

– Tập san Salêdiêng của Tỉnh dòng Việt Nam – Mongolia.

Bài viết của Cha Vaclav Klement, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today