Ý: Khóa Định Hướng cho các Nhà Truyền Giáo

     Castelnuovo Don Bosco, Ý – Tháng 9 năm 2022 – Khóa Định hướng cho các nhà truyền giáo mới đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 tại Colle Don Bosco. Có 25 vị trong đợt xuất phát Truyền giáo lần thứ 153, một số vị vẫn chưa đến được do việc cấp Visa Ý. Trong Thánh lễ khai mạc, Cha Alfred Maravilla, Tổng cố vấn truyền giáo, nhấn mạnh rằng khóa học chủ yếu nhằm mục đích giúp đào sâu động lực truyền giáo của những người tham gia và chuẩn bị cho nhà truyền giáo đối mặt với những thách thức ban đầu và cú sốc văn hóa khi đến một đất nước xa lạ.

     “Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận và chia sẻ món quà mà mĩnh được lãnh nhận qua sự năng động của nhóm và đời sống huynh đệ,” cha Reginaldo Cordeiro, điều phối viên khóa học, thúc giục. Tất cả các thành viên của khóa học tạo thành nhóm sinh động. Khóa học bao gồm 3 khía cạnh: nhân học, truyền giáo và đặc sủng. Từ Colle Don Bosco, những người tham gia sẽ đến thăm các thánh địa của Salêdiêng, sau đó di chuyển đến Mornese, nơi dự kiến ​​một cuộc gặp gỡ với các nhà truyền giáo FMA. Ba ngày cuối cùng sau đó sẽ được dành cho Valdocco. Khóa Định hướng sẽ kết thúc với phần trao thánh giá truyền giáo của cha Bề Trên Cả vào ngày 25 tháng 9 tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Các nhà truyền giáo của FMA cũng sẽ nhận thánh giá truyền giáo từ Mẹ Chiara Cazzuola.

Ban Truyền Thông SDB chuyển ngữ