Chứng nhân về sự thánh thiện nơi Don Bosco và các con cái của Ngài

Bản phúc trình của Cha Tổng Thỉnh nguyện viên Salêdiêng (Salesian Postulator General)

(Rôma, 31.01.2018) – Sự thánh thiện Salêdiêng chính là việc nhập thể đoàn sủng vào cuộc sống chúng ta để sống theo tinh thần Salêdiêng với một lối sống thực tiễn, vượt qua những cám dỗ và những nguy hiểm hướng về những giá trị sai lạc hay ngụy tạo. Sự thánh thiện ấy sẽ làm nảy sinh những thực hành cụ thể, đem đoàn sủng chân thực vào trong cuộc sống hằng ngày.

Đương nhiên, sự thánh thiện Salêdiêng vén mở cho chúng ta thấy những nét đẹp về Tin mừng Đức Giêsu và đoàn sủng Salêdiêng, không phải chỉ trên chữ viết hay lý thuyết, nhưng bằng những chứng tá cụ thể.

Các vị Thánh, các Chân phước, các Đấng Đáng kính và các Đầy tớ Chúa trong đại Gia đình Salêdiêng đều biểu thị nét đẹp cao quý này. Sự thánh thiện Salêdiêng được sánh ví như một viên kim cương với nhiều góc nét khác nhau, rất cuốn hút và rất dễ nhận thấy, hơn là chỉ để chiêm ngắm. Đó là những nét đẹp rất thật và rất con người, giúp chúng ta cảm nhận được sự gần gũi và thân thiết.

Ví dụ, chúng ta có thể phân chia sự thánh thiện Salêdiêng ra nhiều thể loại:

– Có những vị thánh trẻ, như Đaminh Saviô. Kế đến, chúng ta có Chân phước Laura Vicuna, có Ceferino Namuncura và nhiều vị khác. Những mẫu gương thánh thiện này mời gọi chúng ta nhìn lại sự tác động của ân sủng, ẩn sâu trong Hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco. Đó là nguồn năng lực trong khoa sư phạm giáo dục Salêdiêng của chúng ta.

– Có những vị thánh truyền giáo. Một nửa trong số các vị thánh không phải là thánh tử đạo, là những vị truyền giáo, hoặc là hoa trái của các công cuộc truyền giáo Salêdiêng khởi đầu từ năm 1875.

– Có những vị thánh đã nêu gương hy sinh quên mình để phục vụ tha nhân. Gương mẫu đầu tiên là Bậc Đáng kính Andrea Beltrami.

– Có những gương mẫu thánh thiện nơi cuộc sống thánh hiến Salêdiêng, linh mục cũng như sư huynh, như Chân phước Sư huynh tử đạo Steven Sandor hay Chân phước linh mục tử đạo Titus Zeman.

– Có những vị thánh Salêdiêng đã nêu bật về mẫu gương tình phụ tử, như Chân phước Philip Rinaldi, Joseph Calasang, Vincent Cimatti, Charles Braga và nhiều vị khác.

Sau đây là danh sách các vị Thánh Salêdiêng, được cập nhật vào ngày 01/01/2018.

Chúng ta có tất cả 169 vị, bao gồm các Hiển thánh (Saints), các Chân phước (Blesseds), các bậc Đáng kính (Venerables) và các Đầy tớ Chúa (Servants of God). Nhưng trong những vị này, chỉ có 51 vị được trực tiếp ghi tên trong sổ bộ các thánh của Tu hội SDB.

1- Hiển thánh (9 vị)

– Gioan Bosco, linh mục, được phong thánh ngày 01/04/1934 (Italia).

– Giuse Cafasso, linh mục, được phong thánh ngày 22/06/1947 (Italia).

– Maria Domenica Mazarello, trinh nữ, được phong thánh ngày 24/06/1951 (Italia).

– Đaminh Saviô, thiến niên, được phong thánh ngày 12/06/1954 (Italia).

– Leonardo Murialdo, linh mục, được phong thánh ngày 03/06/1970 (Italia).

– Luigi Vergsilia, Giám mục tử đạo, được phong thánh ngày 01/10/2000 (Italia – Trung Hoa).

– Callisto Caravario, linh mục tử đạo, được phong thánh ngày 01/10/2000 (Italia – Trung Hoa).

– Luigi Orione, linh mục, được phong thánh ngày 16/05/2004 (Italia).

– Luigi Guanella, linh mục, được phong thánh ngày 23/10/2011 (Italia).

2- Chân phước 118 vị

-Micae Rua, linh mục (29/10/1972) – Italia

-Laura Vicuna, thiếu nữ (03/09/1988) – Chilê, Argentina

-Philip Rinaldi, linh mục (29/04/1990) – Italia

-Maddalena Morano, trinh nữ (05/11/1994) – Italia

-Joseph Kowanski, linh mục tử đạo (13/06/1999) – Ba lan

-Francis Kesy, giáo dân và 4 bạn tử đạo (13/06/1999) – Ba lan

-Piô IX, Giáo hoàng (03/09/2000) – Italia

-Joseph Calasanz, linh mục và 31 bạn tử đạo (11/03/2001) – Tây ban nha

-Lu-y Variara, linh mục (14/04/2002) – Italia, Colombia

-Artemide Zatti, tu sỹ (14/04/2002) – Italia, Argentina

-Maria Romero Meneses, trinh nữ (14/04/2002) – Nicaragua, Costa Rica

-Augusto Czartoryski, linh mục (25/04/2004) – Tây ban nha

-Eusebia Palomino, trinh nữ (25/04/2004) – Tây ban nha

-Alexandria M. Da Costa, giáo dân (25/04/2004) – Bồ đào nha

-Albertô Marvelli, giáo dân (05/10/2004) – Italia

-Bronislaus Markiewicz, linh mục (19/06/2005) – Ba lan

-Enrico Saiz Aparicio, linh mục và 62 bạn tử đạo (28/10/2007) – Tây ban nha

-Zepherin Namuncura, giáo dân (11/11/2007) – Argentina

-Maria Troncatti, trinh nữ (24/11/2012) – Italia, Ecuador

-Stephen Sandor, tu sỹ tử đạo (19/10/2013) – Hungary

-Titus Zeman, linh mục tử đạo (30/09/2017) – Slovakia

3- Bậc Đáng kính (16 vị)

Anrê Beltrami, linh mục (15/12/1966)  – Italia

-Terera Valse Pantellini, trinh nữ (12/07/1982) – Italia

-Dorotea Chopieta, giáo dân (09/06/1982) – Italia

– Vincent Cimatti, linh mục (21/12/1991) – Italia, Nhật bản

-Simon Scrugi, tu sỹ (02/04/1993) – Palestine

-Rodolfo Komorek, linh mục (06/04/1995) – Ba lan, Brazil

-Luis Olivares, Giám mục (20/12/2004) – Italia

-Margaret Occhiena, giáo dân (23/10/2006) – Italia

-Joseph Quadrio, linh mục (19/12/2009) – Italia

-Laura Meozzi, trinh nữ (27/06/2011) – Italia, Ba lan

-Attilio Giordani, giáo dân ( 09/10/2013) – Italia, Brazil

-Joseph Augustus Arribat, linh mục ( 08/07/2014) – Pháp

-Stephen Ferrando, Giám mục (03/03/2016) – Italia, Ấn độ

-Francesco Convertini, linh mục ( 20/01/2017) – Italia, Ấn độ

-Giuseppe Vandor, linh mục (20/01/2017) – Hungaria, Cuba

-Ottavio Ortiz Arrieta, Giám mục (27/02/2017) – Pêru

4- Đầy tớ Chúa (26 vị): Bao gồm:

+ 2 vị đã hoàn tất hồ sơ xin phong thánh ở cấp giáo phận và đã được chuẩn nhận (positivo) để đệ trình lên Tòa Thánh ở Rôma, gồm có:

-Elia Comini, linh mục (Italia). Hồ sơ đã được chuẩn nhận ở cấp giáo phận vào ngày 28/05 năm 2009. Sau đó, hồ sơ cũng được thông qua tại Đại hội đặc biệt của các thần học gia vào ngày 04 tháng Tư năm 2017 và tại phiên họp thường kỳ của các Hồng Y và các Giám mục vào ngày 17 tháng Tư năm 2017.

-Augustus Hlond, Hồng y (Ba lan). Hồ sơ án kiện đã được chuẩn nhận ở cấp giáo phận ngày 22/10/2008, sau đó đã được thông qua tại Đại hội đặc biệt các thần học gia thế giới ngày 09/03/2017. Hồ sơ sẽ được xem xét tại phiên họp thường niên của các Hồng y và các Giám mục ngày 15 tháng Năm năm 2018.

+ Có 16 vị đã hoàn tất hồ sơ tại cấp giáo phận và đã được giáo quyền địa phương chuẩn nhận (positive) tính hữu hiệu (validity) của hồ sơ, đó là :

– Ignac Stuchly, linh mục (Cộng hòa Czech) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 29/11/2002

– Giuseppe Guarino, Hồng y (Italia) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 13/06/1998

– Antonio De Almeida Lustosa, Giám mục (Brazil) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 02/05/2003

– Carlo Crespi Croci, linh mục (Ecuador) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 15/02/2010

– Costantino Vendrame, linh mục (Italia, Ấn độ) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 01/02/2013

– Giovanni Swierc, linh mục và 8 bạn tử đạo (Ba lan) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 10/05/2013

– Oreste Marengo, Giám mục (Italia, Ấn độ) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 06/12/2013

– Carlo Della Torre, linh mục (Italia, Thái lan) : Chuẩn nhận hồ sơ ngày 01/04/2016

+ Có 1 vị đã hoàn tất hồ sơ án kiện tại cấp giáo phận, và đang chờ để được chuẩn nhận :

-Anna Maria Lozano, trinh nữ (Colombia) : Hoàn tất hồ sơ cấp giáo phận ngày 19/06/2014

+Có 8 vị đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ cấp giáo phận, đó là :

-Matilde Salem, giáo dân (Syria) : Đã mở hồ sơ ngày 20/10/1995

-Andrea Majcen, linh mục (Slovenia) : Mở hồ sơ ngày 24/10/2010

-Carlo Braga, linh mục (Italia, Trung hoa, Philippines) : Mở hồ sơ ngày 30/01/2014

-Antonio Baglieri, giáo dân (Italia) : Mở hồ sơ ngày 02/03/2014

-Antonietta Bohm, trinh nữ (Đức, Mexico) : Mở hồ sơ ngày 07/05/2017

-Rodolfo Lukenbein, linh mục (Đức, Brazil) : Mở hồ sơ ngày 07/09/2017

-Simao Boroco, Giáo dân tử đạo (Brazil) : Mở hồ sơ ngày 31/01/2018

Bài viết của Cha Pier Luigi Cameroni, Tổng Thỉnh nguyện viên trong các án kiện xin phong thánh của Tu hội Salêdiêng

Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 10 times, 1 visit(s) today