CHUYẾN VIẾNG THĂM NGOẠI THƯỜNG CỦA CHA GIUSE NGUYỄN THỊNH PHƯỚC, CỐ VẤN VÙNG ĐÔNG Á – CHÂU ĐẠI DƯƠNG, TỚI TỈNH DÒNG TRUNG HOA (CIN)

Hồng Kông –Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Cố vấn vùng Đông Á-Châu Đại Dương, đã có chuyến viếng thăm ngoại thường tới tỉnh dòng Hồng Kông – Trung Quốc. Vị trong ban Tổng Cố Vấn thực hiện chuyến viếng thăm này là thay mặt Bề Trên Cả đến tham gia và chia sẻ tình huynh đệ, làm chứng tá Tin Mừng, đời sống cộng đoàn và đoàn sủng Salêdiêng. Hơn nữa, trong bối cảnh của Cuộc viếng thăm ngoại thường, Cha Giuse Phước cũng tham gia vào các cuộc tham vấn để chuẩn bị chọn vị Giám tỉnh tiếp theo của Tỉnh dòng “Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu” (CIN), vì vị Giám tỉnh đương nhiệm, Cha Giuse Ng Chi Yuen, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

Visited 47 times, 1 visit(s) today