Tu Nghị Tỉnh năm 2022 của Tỉnh dòng Nhật Bản: ĐỊNH HÌNH LẠI TỈNH DÒNG NHẬT BẢN

       Tokyo, Nhật Bản, ngày 8 tháng 6 năm 2022 – Tỉnh dòng Nhật Bản (GIA) đang ở trong một thời điểm quyết định cho tương lai với Tu nghị tỉnh 2022 khai mạc vào Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 5 tháng 6, với 24 hội viên. Chủ đề chính của Tu nghị là định hình lại Tỉnh dòng đang đối mặt với những thách thức như xã hội già hóa với số lượng hội viên mới ngày càng giảm.

       Tỉnh dòng đã trải qua sáu năm với mục tiêu dài hạn “Trở thành Tỉnh dòng dành cho thanh thiếu niên nghèo”. Sau đó, chúng tôi nhận thấy yếu tố cộng đoàn Salêdiêng là vấn đề quan trọng nhất cho việc đổi mới Tỉnh dòng để có thể cống hiến nhiều hơn cho người trẻ đang cần đến chúng tôi nhất.
Đã đến lúc quyết định một hướng đi và các bước cụ thể hơn để đạt được mục tiêu bằng cách phê duyệt dự thảo Kế hoạch tổng thể của Tỉnh dòng (OPP) 2021. Kế hoạch này có ba mục tiêu chính:

🔹Trong cộng đoàn Salêdiêng, chúng ta đặt sứ mệnh ưu tiên cho những người trẻ nghèo và những bạn có khả thể theo ơn gọi Salêdiêng, sau đó mới tới các nhiệm vụ khác.
🔹Củng cố cộng đoàn với đủ số lượng hội viên.
🔹 Suy tư lại phương cách mà các hội viên tham gia vào sứ mệnh được chia sẻ với người đời.

       Tu nghị tỉnh này thực sự là một thời điểm rất quan trọng đối với tương lai của Tỉnh dòng và sứ mệnh Salêdiêng cho những người trẻ tại Nhật Bản. Chúng tôi khiêm tốn xin lời cầu nguyện của các bạn. Tu nghị kết thúc vào thứ sáu ngày 10 tháng 6.

Taniguchi Ryohei, SDB
Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc SDB