Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư 27TNA – Đức Mẹ Mân Côi – VÂNG LỜI CHÚA LÀ QUAN TRỌNG

Lc 1,26-38 

Bạn thân mến,

Cuối đoạn Tin mừng hôm nay, ta đọc được lời Mẹ Maria thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Ở đây ta học được từ nơi Mẹ bài học nhân bản và đức tin thật hay và ý nghĩa cho đời sống của mình, đó là vâng lời!

Sự vâng lời luôn luôn cần thiết: Người dưới vâng lời người trên, con cái vâng lời cha mẹ, học sinh vâng lời thầy cô, vợ chồng lắng nghe nhau… Đó không chỉ là nét đẹp của cuộc sống hằng ngày và để gia đình, xã hội có tôn ti trật tự mà còn là điều kiện để gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên. Chúng ta thử hình dung: Nếu trong một gia đình mà con cái không vâng lời cha mẹ, vợ chồng không biết lắng nghe nhau; ở nhà trường, học sinh không vâng lời thầy cô; xã hội không có trên dưới… thì gia đình, nhà trường, xã hội đó sẽ như thế nào? Thực tế cho chúng ta thấy, vì không biết vâng lời cho nên con cái hư hỏng, trò đánh thầy, hỗn loạn nhiều nơi trong xã hội chúng ta đang sống.

Sự vâng lời của Mẹ Maria là một thái độ hết sức đẹp: “Bất cứ điều gì Chúa nói, tôi xin vâng theo hết”. Vâng lời Chúa mà lại theo ý muốn của mình thì dễ quá, chẳng còn gì phải nói, vì lúc đó Chúa chỉ còn là công cụ của con người. Làm sao có thể tạo nên một tác phẩm khi cây bút không theo ý muốn người cầm bút. Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại thế nào được, nếu Mẹ không thưa “xin vâng”? Tiếng xin vâng của Mẹ có giá trị bởi nhờ đó, nhân loại đã bước sang một trang sử mới là trang sử Cứu Thế – Đức Giê-su nhập thể, nhập thế. Mẹ Maria vì tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đã đón nhận tất cả thánh ý của Ngài. Trong sự vâng lời, Mẹ rèn luyện bản thân để làm cho ý Chúa trở thành ý mình, đó là cách thể hiện nhân phẩm cao nhất.

Ngày hôm nay, cuộc sống cần rất nhiều tiếng thưa “xin vâng” trong gia đình, giáo hội và xã hội. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết noi gương Mẹ, chấp nhận hy sinh để luôn vâng lời Chúa và những người có trách nhiệm trong những điều đẹp ý Chúa. Và khi đó, chúng ta sẽ trở nên người vĩ đại, có ích cho mọi người như Mẹ Maria đã được.