Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu 27 TNA (Ngày 09.10.2020) – SỰ THẬT LÀ QUAN TRỌNG!

Lc 11,15-26

Bạn thân mến,

    Bối cảnh của đoạn Tin mừng hôm nay là Chúa Giê-su đã trục xuất được một tên quỷ câm. Trong khi đám đông lấy làm ngạc nhiên, (x. Lc 11,14) kính phục và cảm nhận được quyền năng cũng như tình thương của Chúa Giê-su thì có một số người lại giải thích xấu đi. Họ cho rằng Ngài lấy quyền lực của quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Người A-ram gọi Bê-en-dê-bun là “chúa phân bón”, “chúa ruồi nhặng”. Những tiếng khinh bỉ đó không thể gán cho Đức Ki-tô vậy mà họ đã gán cho Ngài. Khi họ không thể chống đối Chúa bằng các đường lối chính đáng thì họ dùng đến thủ đoạn xuyên tạc, hạ nhục.

    Tướng quỷ mà lại đi tiêu diệt quỷ con được sao? Điều giải thích như vậy thật không hợp lý chút nào, ngược lại chỉ bộc lộ sự ngu dốt của họ mà thôi. Chẳng vậy mà Chúa đã nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn; Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (c. 17-18). Lòng gian tà và ý xấu muốn bôi nhọ Chúa làm cho họ ra mù quáng và lý luận không hợp lý nữa. Qua đây chúng ta cũng được mời gọi sử dụng quyền tự do của mình trong việc nhận định, suy xét, phán đoán, góp ý phải chính xác, phải tôn trọng sự thật. Không nên có thái độ ác ý, để rồi cắt nghĩa các lời nói, việc làm của người khác là xấu, trong khi thực sự nó tốt.

    Mark Link có nhận xét chí lý: “Hãy kiểm tra bàn tay bạn trước khi chỉ ngón tay vào một ai đó. Hãy lưu ý có ba ngón tay đang chỉ ngược vào bạn”. Hơn thế, mẹ Tê-rê-sa dạy rằng nếu bạn xét đoán người khác, bạn sẽ không có thời giờ để yêu thương họ. Thiên Chúa chờ đến khi người ta chết mới xét đoán, sao chúng ta lại có thể đoán xét anh em khi họ còn đang sống? Xin Chúa giúp mỗi chúng ta có con tim, thái độ của Chúa là yêu thương, cảm thông và tha thứ như Ngài. Amen.

Hải Đăng, sdb.