Tin Vùng

Tuần Thánh Tại Fiji

Quần đảo Suva, Fiji, ngày 19 tháng 4 năm 2022 – “Hãy hát lên, Alleluia! Chúa đã Phục sinh! ” Đây là điệp khúc đã được Ca đoàn Giới trẻ Giáo xứ Thánh Gioan Bosco […]