Sinh viên – Tu sinh Don Bosco Cần Thơ chào đón Cha Giám Tỉnh

Vào lúc 11h thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cha Barnaba Lê An Phong Giám Tỉnh dòng Don Bosco, Cha Quản lý tỉnh Nicola Kiều Long Hồ, Cha đặc trách mục vụ giới trẻ Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, và Cha Micae Hoàng Văn Khấn – Quản lý Cộng thể Đông Thuận cùng toàn thể Quý Cha có dịp đến thăm Lưu xá sinh viên – tu sinh Don Bosco tại Cần Thơ. Trong chuyến thăm này, các Cha đã gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên để lắng nghe những câu chuyện, ước mơ và khó khăn của các bạn.

Trong buổi gặp gỡ, Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ những lời khuyên và động viên đầy ý nghĩa đối với các bạn sinh viên và tu sinh. Ngài đã thảo luận với các bạn về sứ mệnh của Don Bosco trong việc giáo dục các bạn trẻ bằng con tim, đó là tạo nên một tương quan thân tình, tạo nên một tình gia đình, niềm vui gặp gỡ giữa người giáo dục và người được giáo dục. Không những thế, Ngài đã khuyến khích các bạn trẻ học hỏi và phát triển không chỉ về kiến thức xã hội mà còn về giáo lý để các bạn làm hành trang trong đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Sau cùng, Trưởng nhà sinh viên – tu sinh Don Bosco Cần Thơ nói lời cảm ơn đến quý Cha. Cha Giám Tỉnh hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ và động viên sinh viên – tu sinh Don Bosco tại Cần Thơ trong hành trình học tập và phát triển. Chuyến thăm của Ngài đã tạo ra không khí tích cực và truyền động lực lớn cả các bạn sinh viên – tu sinh tại Lưu xá Don Bosco Cần Thơ.

Giuse Trần Tiến Dũng – Tu sinh Don Bosco Cần Thơ

Visited 41 times, 1 visit(s) today