Mừng lễ Á Thánh Micae Rua, bổn mạng Học viện Don Rua Đà Lạt

Sáng 29/10/2022 tại nhà nguyện Cộng thể Don Bosco Đà Lạt, Cha Barnaba Lê An Phong- Giám tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chủ sự thánh lễ mừng kính Á thánh Micae Rua- Bổn mạng Học viện Don Rua Đà Lạt.
 
Đồng tế trong thánh lễ có Cha Toma Vũ Kim Long, SDB Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt; qúy cha trong Ban cố vấn tỉnh, qúy cha SDB miền Đức Trọng, đặc biệt có sự hiện diện của qúy cha Dòng Vinh Sơn, Mẹ Chúa Cứu Chuộc và qúy nữ tu sỹ một số dòng tu tại Đà Lạt.
 
Tham dự thánh lễ có các Cộng tác viên Salêdiêng, các thành phần thuộc giáo sở Don Bosco Đà Lạt.
Trong bài giảng, Cha Giám Tỉnh giúp cộng đoàn hiểu rõ cuộc đời và con đường nên thánh của cha Micae Rua. Nhìn bề ngoài Micae Rua có vẻ trái ngược với Don Bosco, nhưng ngài lại là người kế vị Don Bosco trong 20 năm. Trong bối cảnh giáo hội gặp rất nhiều khó khăn, các giáo sĩ đang bị phân biệt đối xử… nhưng Micae Rua đã được Chúa gìn giữ, ban sức mạnh để có thể vượt qua mọi thử thách bấy giờ. Micae Rua đã tiếp tục công cuộc và giúp cho sứ mệnh của Tu Hội Salêdiêng ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng đời tu. Noi gương thánh nhân, mỗi người Salêdiêng hãy tiếp tục sứ mệnh của Don Bosco bằng nhiệt huyết và tinh thần như con người Don Rua.
 
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMV Giáo sở đại diện cộng đoàn chúc mừng Cha Giám đốc và quý cha, quý thầy Học viện Don Rua Đà Lạt.
Sau thánh lễ, các thành phần dân Chúa chia sẻ niềm vui với học viện qua bữa điểm tâm thân tình và ấm cúng.
 

Hình ảnh và bản tin: CTV. Hữu Phước