CHA TỔNG CỐ VẤN MỤC VỤ GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG CÓ CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẾN TỈNH DÒNG BẮC PHILIPPIN.

(ANS – Manila) – Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2023, Tổng Cố vấn Mục vụ Giới trẻ gia đình Salêdiêng, Cha Miguel Angel García Morcuende, đã có chuyến viếng thăm mục vụ tới Tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco” ở miền Bắc Philippines (FIN). Trong chuyến thăm này, Cha Miguel Angel đã đến thăm Trung tâm trẻ em đường phố ở Tuloy; ở Parañaque – cha đã đến thăm các cộng thể ở Sandor, Cộng thể Thần học và Trường Thần học Don Bosco; còn ở Canlubang, cha đã đến thăm Cộng thể Tiền tập, Cộng thể Hậu Tập viện và Trung tâm đào tạo Nghề; Cộng thể “Don Bosco Mandaluyong”; giáo xứ Thánh Đaminh Savio; cha còn gặp gỡ các bạn trẻ của hai trung tâm “Pugad” và “Ampon”; “Don Bosco Tondo” và “Trường kỹ thuật nghề Don Bosco” ở Makati.

Cha Miguel Angel Garcia cũng đã gặp ban mục vụ giới trẻ của tỉnh dòng và nói chuyện với các thành viên về cơ cấu của Ban Mục vụ Giới trẻ gia đình Salêdiêng và những thách thức mà ban đang gặp phải. Cha Tổng Cố vấn đã cung cấp cho các tham dự viên một bản tóm tắt ngắn gọn về một số khía cạnh của Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng. Sau đó, cha đã có một buổi chia sẻ với các Giám đốc của các cộng thể. Bài chia sẻ tập trung vào vai trò của người Salêdiêng trong cộng thể Giáo Dục – Mục Vụ. Nhân dịp này, cha cũng nhấn mạnh đến các kỹ năng của người Salêdiêng ngày nay, cha nói rằng “sẽ là một thiếu xót nếu chúng ta bị mờ nhạt trong đời sống thánh hiến khi nắm giữ một trách nhiệm nào đó. Lúc đó, đời sống thánh hiến không còn là chứng tá chính yếu nữa mà thay vào đó chỉ là niềm vui thích”. Ngài mong muốn các Giám đốc hiểu rằng: “người Salêdiêng phải là người biết cảm thông và yêu mến trong “mọi khoảng khắc”, biết hướng dẫn và biết mở ra một tương lai. Chúng ta phải bước vào ‘cõi lòng’ của người trẻ và để họ bước vào cõi lòng của chúng ta. Lúc đó, chúng ta mới có thể đồng hành với các bạn trẻ trong hành trình tìm kiếm đức tin và nhận thức về ơn gọi.

Cha Tổng Cố vấn cũng đã cử hành Thánh lễ, Huấn từ sáng ở các trường học, trường nghề và huấn từ tối trong các nhà đào luyện Salêdiêng. Cha Garcia đã nhắc lại nhiều lần với các học sinh rằng: Các bạn có rất nhiều cơ hội xây dựng ước mơ của mình trong các trường Salêdiêng. Nơi đây sẽ giúp cho các bạn luôn có một sức sống và có động lực, năng động và tràn đầy năng lượng. Các bạn nên nhớ rằng, những ước mơ không tự nhiên đến với chúng ta, mà chúng ta phải làm việc chăm chỉ, cho nên chúng ta cần có thời gian và sự kiên nhẫn để đạt được ước mơ của mình. Các bạn hãy chú ý những điều quan trọng không thể quyết định vội vàng. Mỗi bước phải được thực hiện với sự tự tin và kiên nhẫn, luôn phải biết khiêm tốn vì các bạn biết rằng các bạn không thể xây dựng cuộc sống của mình trên những ảo tưởng hoặc những giải pháp dễ dàng. Thiên Chúa hoạt động trong đời sống chúng ta một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ngài không sợ mất giờ cũng chẳng vội vã bước đi với những ai đi cùng; Ngài không để mình bị vượt qua về lòng quảng đại để hoàn thành công việc Ngài đã bắt đầu, ngay cả theo những cách khiến chúng ta ngạc nhiên.”

Cha Garcia đánh giá cao những công việc vĩ đại của các Salêdiêng tại 9 Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghề và 5 cơ sở dành cho những người trẻ di cư, cũng như những mô hình tông đồ đáp ứng nhu cầu của những người trẻ nghèo nhưng sống ngoài môi trường giáo dục Salêdiêng. Mặt khác, 13 nguyện xá và trung tâm thanh thiếu niên là những nơi có tiềm năng đáp ứng những nhu cầu của giới trẻ và cũng là nơi tiếp nhận những thanh thiếu niên không phải là những thành viên thường xuyên tham gia trong các nhóm. Cha cũng đánh giá cao tới các chương trình dành cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật (CICL, bằng tiếng Anh) và dành cho thanh niên khuyết tật (NKT).

 

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

 

Visited 41 times, 1 visit(s) today