Khóa học hỏi về Khoa Sư phạm Salêdiêng, được tổ chức tại Paranaque

(Paranaque, Philippines – 24.04.2018) – Có 42 tham dự viên đang theo học khóa về khoa sư phạm Salêdiêng được tổ chức tại Paranaque trong 3 tuần lễ. Khóa học do Cha Francis Gustilo đứng ra tổ chức với sự cộng tác của một số chuyên viên về bộ môn Salêdiêng cũng như một số giáo sư chuyên về Linh đạo Salêdiêng, về Mục vụ Giới trẻ, về Truyền thông xã hội và về Huấn giáo. Riêng trong khóa học này, ngoài một số anh em SDB và các nữ tu FMA, còn có 16 người đời, những vị đang làm việc tại các công cuộc Salêdiêng.

Các tham dự viên đều bày tỏ kỳ vọng về khóa học, giúp họ hiểu sâu hơn về linh đạo Salêdiêng và biết cách phục vụ giới trẻ như Don Bosco mong muốn.

Cha Bề Trên Miền hy vọng sẽ đến tham dự cùng với các học viên vào những ngày cuối cùng.

Khóa học này nằm trong chương trình đào luyện chuyên sâu về Salêdiêng trong 3 năm do miền EAO tổ chức.

Vào năm ngoái, miền đã tổ chức khóa thứ nhất, nói về lịch sử Salêdiêng, liên quan đến cuộc đời và những công cuộc mà Don Bosco đã thực hiện.

Năm nay, chúng tôi tổ chức khóa thứ hai, nói về khoa sư phạm Salêdiêng.

Vào năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức khóa thứ ba, nói về linh đạo Salêdiêng.

Mỗi khóa học kéo dài trong 3 tuần lễ.

Bài viết của Cha Bob Zarate, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today