Kỷ niệm 150 năm Cung hiến Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ ở Tôrinô – Tỉnh dòng Úc gửi một cây nến cùng với ý chỉ cầu nguyện dâng lên Mẹ

(Melbourne, Úc Châu – 24.04.2018) – Ngày 09 tháng Sáu tới đây, Tu Hội kỷ niệm 150 năm Cung hiến Đền Thánh Đức Mẹ Phù Hộ ở Valdocco, Tôrinô. Cha Giám đốc Cộng thể Valdocco đã có sáng kiến khơi dậy tinh thần hiệp nhất và tình huynh đệ mang tính thiêng liêng nhân dịp cử hành biến cố này.

Mỗi Tỉnh dòng được mời gọi gửi về Valdocco một cây nến cùng với những ý chỉ cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ. Cây nến sẽ được thắp sáng vào một ngày do Ban tổ chức quy định kèm theo lời cầu nguyện cho tỉnh dòng đó, và được đặt trước ảnh Đức Mẹ Phù hộ tại đây.

Tỉnh dòng Úc đã gửi sang Valdocco một cây nến. Cây nến này đã được thầy Phó tế Anusit Chanphen trang trí với những biểu tượng, biểu thị 4 quốc gia trong Tỉnh dòng AUL: Nước Úc, Tân Tây Lan, và 2 đảo quốc vùng Thái Bình Dương.

Sau đây là trích đoạn trong lá thư của Cha Giám đốc Cộng thể Mẹ Phù Hộ ở Valdocco:

“Các anh em chúng tôi ở đây cũng như các thành viên trong Gia đình Salêdiêng sẽ thông dự vào biến cố này cách đặc biệt để thể hiện chiều kích thánh thiêng mang tính lịch sử như Don Bosco mong muốn. Tại nơi đây, các bạn trẻ sẽ đến hành hương, kính viếng Thánh Quan của Cha Thánh chúng ta, và đặt mình dưới tà áo của Mẹ để xin Đức Mẹ phù trợ. Vì vậy, chúng tôi cũng xin các Tỉnh dòng tham dự vào biến cố này để tri ân Mẹ Phù hộ. Các bạn trẻ cùng với chúng tôi sẽ dâng lên Mẹ những tâm tình cầu nguyện mà các Tỉnh dòng gửi đến. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ cầu nguyện theo những ý chỉ của các Tỉnh dòng cũng như cầu nguyện cách chung cho toàn Tu hội và cho Gia đình Salêdiêng.

Cha Bề Trên Cả hy vọng rằng, đây là ‘Chuỗi dây cầu nguyện’ khởi đầu từ Valdocco và sẽ lan rộng đến mọi nơi trên khắp thế giới. Đồng thời, chúng ta thực hành việc đạo đức này cũng để hiệp thông với Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới sẽ nhóm họp trong năm nay với chủ đề ‘Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi’.

Nếu Tỉnh dòng nào đã gửi nến và những ý chỉ cầu nguyện đến Valdocco, xin cũng thông tri cho mọi người được biết.

Bài viết của Cha Giám tỉnh William Matthews, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today