Kế hoạch Chiến lược cho Phụ Tỉnh Mông Cổ: Một Quyết tâm phục vụ Thiện ích của Người Trẻ tại vùng đất Thành Cát Tư Hãn

ULAANBAATAR: 9.5.2018 – Trong nỗ lực sống và làm việc theo Não trạng Kế hoạch như đòi hỏi của Trung ương, Phụ tỉnh Mông Cổ đã thực hiện một khóa học Lập Kế hoạch Chiến lược cho tất cả các anh em Sa-lê-diêng đang làm việc trong Phụ tỉnh, từ thứ Hai, mùng 07 đến hết thứ Sáu, ngày 11/05/2018.

Tham dự khóa học này có tất cả 10 anh em Sa-lê-diêng, bao gồm cha Bề trên Phụ tỉnh Paul Leung và 9 anh em khác đang làm việc tại 2 cộng đoàn ở Mông Cổ. Người điều hành khóa học là thầy Lê Đại Trí, một chuyên viên về lập Kế hoạch đến từ Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của 2 đại diện Tỉnh dòng Việt Nam và cũng là 2 thành viên của nhóm Kế hoạch của Tỉnh dòng: Cha Gio-an Kim Khẩu Phạm Ngọc Trường và cha Phê-rô Phạm Văn Chính.

Kể từ năm 2017 vừa qua, đặc biệt sau cuộc Kinh lý hằng năm của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang, Phụ tỉnh Mông Cổ mong muốn có sự đổi mới trong não trạng làm việc theo Kế hoạch, và các anh em đã quyết định dành thời gian để cùng nhau tham dự Khóa học Kế hoạch, đồng thời sử dụng những kiến thức và trải nghiệm trong khóa học để cùng nhau lập nên Kế hoạch Chiến lược Ngũ niên hay Lục niên cho Phụ tỉnh Mông Cổ.

Thêm vào đó, các anh em trong 2 cộng đoàn cũng muốn có sự hỗ trợ của thầy Lê Đại Trí để hình thành lên kế hoạch cộng đoàn và các kế hoạch các công cuộc Sa-lê-diêng. Thời gian dự kiến cho công việc này khoảng 1 tuần cho mỗi cộng đoàn.

Hẳn rằng công việc suy nghĩ và làm việc theo não trạng Kế hoạch đòi hỏi những sự đổi mới trong tư duy và hành động, nhưng đây là điều mà các anh em Sa-lê-diêng của Phụ tỉnh Mông Cổ nhận thấy cần thực hiện để việc phục vụ các người trẻ tại đây mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa.

Văn Chính, SDB