HUẤN TỪ THÁNG 10 CỦA CHA TỔNG CỐ VẤN VÙNG EAO : Tháng 10 là tháng chú tâm tới việc Tin mừng hóa.

Ban Truyền thông Tỉnh dòng xin gởi đến Quý Bề trên và anh chị em đường link đến Bài Huấn từ tháng 10.2020 của cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước SDB, Tổng Cố Vấn vùng Đông Á – châu Đại dương: