Các Cộng Đoàn SDB Vùng Thành Phố Hồ Chí Minh: Họp Mặt Phân Định Hiện Trạng Tỉnh Dòng & Tham Khảo Ý Kiến Về Ứng Viên Cho Chức Vụ Tân Giám Tỉnh

   Lúc 8h00 sáng ngày 10.10, tại hội trường học viện thần học Philip Rinaldi Xuân Hiệp, Thủ Đức, Tp. HCM, cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Cố vấn vùng Đông Á – châu Đại Dương, đã chủ trì cuộc họp phân định hiện trạng tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, và tham khảo ý kiến các Hội viên thuộc các cộng đoàn vùng Tp. HCM và các tỉnh lân cận.

   Có khoảng 120 hội viên tham dự ngày họp mặt này. Các tham dự viên được chia thành 8 nhóm thảo luận theo các lớp gia nhập Tu hội.

   Cha Giuse Thịnh Phước sẽ tiếp tục chủ trì các cuộc họp phân định và tham khảo ý kiến vào ngày 13.10 tại phụ tỉnh miền Bắc, và ngày 17.10 tại vùng Lâm Đồng.

   Xin tất cả quý vị cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện, để mọi việc được diễn ra trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong Tỉnh Dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam qua việc bầu chọn vị tân giám tỉnh cho nhiệm kỳ mới.

Ban Truyền Thông SDB