Ghi nhận những ngày họp cha Xứ và họp Giám đốc Salêdiêng (19-22/9/2023)

Sau những lễ khai giảng năm học mới của các Học viện và năm học giáo lý nơi các giáo xứ, năm hoạt động 2023-2024 cấp Tỉnh Dòng được mở ra với khoá họp dành cho các cha xứ từ chiều 19/9 tới chiều 21/9, và khoá họp các Giám đốc, Trưởng cộng đoàn từ ngày 20/9 – 22/9, tại nhà Tĩnh tâm KLong (Đức Trọng, Lâm Đồng). Hai khoá họp có một ngày học hỏi chung

Những ngày họp đào luyện cho các cha xứ được mở đầu với suy tư buổi sáng 20/9 về đề tài Hoán cải Mục vụ trong điều hành giáo xứ, do cha Giuse Hà Đăng Định, tổng thư ký của Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình HĐGMVN chia sẻ. Dựa theo Huấn thị của bộ giáo sĩ ngày 29/6/2020, đề tài học hỏi xoay quanh sự cần thiết phải thay đổi não trạng, nếp nghĩ, khi mục vụ giáo xứ. Não trạng mới phải là mở rộng và có hướng truyền giảng Tin mừng rõ rệt, vượt qua lối suy nghĩ duy trì và hạn hẹp về con người đối tượng mục vụ, không quá bó vào cơ cấu lâu đời để không tiếp nhận nhu cầu mục vụ mới như di dân, những người nghèo, những dự tòng và những người xa lìa Giáo Hội. Điều cần phải khắc phục khác, đó là thái độ giáo sĩ trị vốn dễ dàng ngấm vào cách suy nghĩ của những người làm mục vụ: thái độ thống trị, áp đặt, thiếu lắng nghe, từ đó không hiểu được dân chúng, không đáp ứng được nhu cầu của các linh hồn.

Chiều ngày 20/9, cha Giuse Nguyễn Xuân Quang và cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh giúp đào sâu về ý nghĩa của phong trào giới trẻ Salêdiêng. Các phong trào và nhóm giới trẻ hình thành tự phát hay do anh em Salêdiêng giúp hình thành, với sự tự trị. Các nhóm này cần được quy tụ mà vẫn giữ sự tự quản. Họ cần được quy tụ để được đào luyện về linh đạo giới trẻ và phương pháp Salêdiêng. Cuộc trao đổi cũng bàn qua các cuộc họp đào luyện của Ban MVGT Tỉnh dòng dành cho các nhóm khác nhau trong năm 2023-2024.

Khoá học tiếp nối sang ngày 21/9 bằng buổi học hỏi chung với các cha Giám đốc và Trưởng cộng đoàn về tài liệu của Dòng: “Giáo xứ và đền thờ Salêdiêng” (2021). Điểm nhấn được nêu ra là những nét đặc trưng của giáo xứ Salêdiêng: giáo xứ là một cộng đoàn Giáo Hội được cộng thể Salêdiêng sinh động với nét căn tính Salêdiêng là lòng ưu ái, quan tâm mục vụ đặc biệt dành cho người trẻ, theo phương pháp của Hệ thống Dự phòng, qua các nhóm. Đề tài chạm đến thực tế các cơ cấu sinh động, tinh thần của các Hội Đồng Mục Vụ, Hội đồng kinh tế giáo xứ, các nhóm lãnh đạo và sinh động nhóm, cũng như thực tại các nhóm. Các tham dự viên đã chia nhóm chia sẻ về thực tế thể hiện đặc sủng Salêdiêng nơi các giáo xứ và kinh nghiệm quy tụ người trẻ trong hoạt động giáo dục mục vụ. Chiều ngày 21/9 cùng họp chung và các nhóm trình bày cho toàn thể các tham dự viên những gì nhóm đã đào sâu. Theo tinh thần của Quy chế 145, sau Kinh tối ngày 21/9, cha Giám Tỉnh đã có bài nói chuyện với quý cha Giám đốc về tình hình và các công việc của Tỉnh Dòng.

Ngày cuối cùng 22/9, khoá họp tạm gián đoạn buổi sáng để anh em tham dự lễ an táng ông cố Gioan Baotixita Trần Văn Hợp (thân phụ cha Anton Trần Phúc Thịnh). Khoá họp tiếp tục vào buổi chiều trong đó các Giám đốc chia sẻ và góp ý cho Giám Tỉnh và Ban Cố vấn về nhiều lãnh vực để thăng tiến Tỉnh Dòng. Những ngày họp kết thúc với giờ kinh chiều, mọi người chia tay với thao thức canh tân cộng thể để mục vụ giáo xứ với tinh thần mới mẻ.

Lm. Giuse Đức Dũng, SDB

 

Visited 139 times, 1 visit(s) today