XUẤT PHÁT TRUYỀN GIÁO CỦA GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG

Chúa Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023, lúc 12:30 thánh lễ trao Thánh giá Truyền giáo sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ, Torino. Cha Bề trên cả Ángel Fernández Artime sẽ trao Thánh giá truyền giáo cho 24 anh em Salêdiêng trong lần thứ 154 và Sơ Tổng quyền Chiara Cazzuola sẽ trao Thánh giá Truyền giáo cho các chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ lần thứ 146. 
Trong 24 anh em truyền giáo, có 5 anh em truyền giáo thuộc Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam:
1. Thầy Gioan. Baotixita Nguyễn Viết Đức truyền giáo ở Rumania.
2. Thầy Đaminh Nguyễn Quốc Oắt truyền giáo ở Anh Quốc.
3. Thầy Toma Nguyễn Quang Qui truyền giáo ở Anh Quốc .
4. Cha Giuse Phạm Văn Thông truyền giáo ở Nam Phi
5. Thầy Sư Huynh Giuse Ngô Đức Thuận truyền giáo ở Bắc Phi Châu.
Và thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tài truyền giáo ở Côngô (năm trước chưa nhận Thánh giá Truyền giáo).
Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho tất cả quý Cha, quý thầy cùng quý Sơ trong ơn gọi đặc biệt này. Xin Thánh Thần Thiên Chúa luôn gìn giữ và hướng dẫn cho tất cả quý cha, quý thầy và quý sơ luôn trung thành và bền đỗ trong ơn gọi truyền giáo.
 
Để hiệp thông Thánh lễ trao Thánh giá truyền giáo cho các nhà Truyền giáo xin nhấn vào đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=fvC1wV5W3TI 
 
 
 
BTT Don Bosco Việt Nam
Visited 36 times, 1 visit(s) today