Điểm Tin Salêdiêng (12-18/09/2022)

Kênh Truyền Thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Điểm Tin Salêdiêng (12-18/09/2022)

1. Trường trung cấp nghề Tân Tiến khai giảng năm học mới

2. Vui Trung thu cùng Don Bosco Mỹ Thuận

3. Thánh lễ bổ nhiệm cha tân quản xứ giáo xứ Bắc Hội, giáo hạt Đức Trọng

4. Giáo xứ K’Long đón cha tân quản xứ Giuse Trần Văn Hiển, SDB

5. Thánh lễ bổ nhiệm linh mục tân chánh xứ Thanh Bình

6. Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ giáo xứ Plei Rơ-ngol Khop

7. Don Bosco Xuân Hiệp: Quý thầy sinh viên thần học năm thứ nhất nhận áo giáo sỹ