Chủ đề TTN 28 – Tháng 02/2020: “Loại người Salêdiêng nào cho Giới trẻ ngày nay?”

Sau 55 năm TTN lại được cử hành tại Valdocco (1965-2020) – Công bố nẻo đường hướng tới TTN 28 vào tháng Hai, 2020: “Loại người Salêdiêng nào cho Giới trẻ ngày nay?”

Sau 10 ngày miệt mài làm việc của Khóa họp Ban Tổng Cố vấn giữa năm (tháng 3 ngày 19-28), cha Bề Trên Cả Angel F. Artime công bố vào buổi Huấn từ Tối hôm thứ Tư Tuần Thánh nẻo đường chuẩn bị Tổng Tu Nghị 28 (TTN 28).

Hai năm chuẩn bị cho đến 15 tháng Hai, 2020 tại Valdocco, Turin sẽ được ghi dấu bởi các TTN (tháng Chín, 2018 – tháng Sáu, 2019) và cha Stefano Vanoli, Tổng thư ký của Tu hội, được chỉ định làm Điều hành Viên, với sự trợ giúp của Ủy ban Kỹ thuật gồm 4 Tổng Cố vấn (QC 112). Bảy tuần của TTN 28 sẽ làm việc ở tại cái nôi của Tu hội Salêdiêng cũng mang một dấu ấn đoàn sủng và biểu tượng mạnh mẽ cho TTN 28 sắp tới.

Có một chủ đề rõ ràng cho TTN 28 “Loại người Salêdiêng nào cho Giới trẻ ngày nay?” với 3 tiêu điểm biệt loại: – trước tiên liên quan đến sứ mệnh khẩn cấp cho giới trẻ ngày nay, rồi đến diện mạo của người Salêdiêng ngày nay và thứ ba đến việc chia sẻ sứ mệnh do những người Salêdiêng và những đối tác người đời vì sứ mệnh (Lay mission partners). Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Salêdiêng một chủ đề cho TTN được diễn đạt như một câu hỏi mở!

Năng động lực của TTN 28 rõ ràng được ấn ký bởi sự nhấn mạnh của cộng đoàn Công giáo hiện nay đến sự phân định (Evangelii Gaudium và Thương hội Đồng Giám mục 2018 về Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi).  Việc lắng nghe (hiểu biết sâu xa về hiện trạng), Sự phân định – Giải thích (tìm kiếm những nguyên nhân cội rễ sâu xa) và cuối cùng phân định Con đường đi tới với những chọn lựa tương ứng [là phương pháp] đã được dùng trong những Tổng Tu nghị mới đây.

Tính duy nhất của chủ đề TTN 28 “Loại người Salêdiêng nào cho giới trẻ ngày nay?” sẽ khởi hứng toàn thể Tu hội Salêdiêng để phân định những nẻo đường mang tính ngôn sứ để phục vụ giới trẻ, được tiếp thêm sinh lực nhờ đào luyện liên tục và chia sẻ sứ mệnh với các đối tác người đời vì sứ mệnh.

Luôn có một sự khôn ngoan “xa xưa” – mỗi Tổng Tu Nghị không chỉ dành cho 250 “người Salêdiêng được bầu chọn” nhưng là một dịp tốt đẹp để canh tân cho tất cả 14.500 người Salêdiêng “giản đơn”. Chúng ta được mời gọi cử hành TTN từ hôm nay trở đi!

Ý tưởng tốt lành khởi sự với một lời cầu nguyện nhất tâm của cộng đoàn!

Văn Am SDB chuyển ngữ