Cha Tổng Cố Vấn Truyền Giáo viếng thăm Cộng Thể Philip Rinaldi Xuân Hiệp

Vào lúc 21h00 thứ Năm ngày 09/11/2023, cha Maravilla Alfredo – Tổng cố vấn Truyền giáo, đã tới cộng thể Philip Rinaldi Xuân hiệp – Thủ đức, bắt đầu kinh lý cộng thể. Chuyến viếng thăm này nằm trong chuỗi ngày kinh lý ngoại thường của ngài tới Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Cùng đi với ngài có Sư huynh Bosco Trần Đình Học Hải trong vai trò thông dịch viên.

Cha Alfredo đã chủ tế thánh lễ vào lúc 05h00 sáng thứ Sáu, 10/11/2023 và chủ sự buổi khai mạc cuộc kinh lý ngoại thường ngay sau Thánh lễ. Trong cuộc kinh lý này, Cha Alfredo đại diện cho Cha Bề Trên Cả đến thăm cộng thể theo tinh thần của Quy chế 103, 104 của Tu hội Thánh Phanxicô Salê: “Bề trên Cả phải chú tâm tới các nhu cầu của Giáo Hội toàn cầu và luôn tiếp xúc với các tỉnh dòng, các nhà và hội viên”; “Khi cần thiết, Bề trên Cả có thể đích thân hay qua trung gian các vị khác kinh lý các tỉnh dòng và Cộng thể địa phương; cách riêng, trong nhiệm kỳ sáu năm, ngài sẽ ấn định cho mỗi tỉnh dòng một cuộc kinh lý ngoại thường. Cuộc kinh lý này có thể tuỳ nghi được thực hiện do Cố vấn Vùng hay vị kinh lược nào khác, được trao các năng quyền pháp lý mà bản chất cuộc kinh lý đòi hỏi”.

Sau khi khai mạc cuộc kinh lý, Cha Alfredo gặp gỡ cá nhân với quý cha, quý thầy trong cộng thể để trao đổi về tất cả những lãnh vực liên quan đến ơn gọi Salêdiêng, tình hình của cộng thể và tỉnh dòng. Đây là những cuộc gặp gỡ thân tình để qua đó, ngài sẽ cùng phân định và đề ra những chỉ dẫn cần thiết cho từng anh em hội viên và cho cộng thể cũng như cho tỉnh dòng Việt Nam.

Ngoài nhiệm vụ chính là gặp gỡ riêng từng anh em hội viên, ngài cũng sẽ đến thăm từng công cuộc mà cộng thể đảm trách. Ngoài nhiệm vụ chính yếu cộng thể đảm trách là đào luyện các thầy trong thời gian đào luyện chuyên biệt về các môn thần học trong Học viện Thần Học Don Bosco Việt Nam; cộng thể còn có những công cuộc tông đồ Salêdiêng, đó là: (1) Tu sinh Don Bosco (khoảng 60 em), (2) Dấn thân Don Bosco (khoảng 130 em), (3) Giáo xứ Xuân Hiệp và (4) Giáo xứ Tam Hải với anh chị em giáo dân và di dân, thiếu nhi, các hội đoàn, và Trường phổ cập, (5) Sân chơi mỗi ngày dành cho các thanh thiếu niên.

Đặc biệt trong Thánh lễ đầu tiên tại cộng thể, Cha đã nhắn nhủ quý thầy sinh viên thần học hãy biết chọn thái độ trong khi học thần học; để không chỉ dừng lại việc học thần học ở trí hiểu (mind) nhưng còn phải là một cuộc biến đổi thâm sâu nơi cõi lòng (heart). Trong thánh lễ mừng thánh Artemide Zatti sáng thứ Hai, 13/11/2023 ngài nhấn mạnh các người Salêdiêng hãy bắt chước thánh Zatti để biết rung cảm trước những người đau khổ và nghèo khó.
Chuyến viếng thăm kết thúc vào ngày 13/11/2023 sau cuộc gặp gỡ chung và đưa ra những nhận định của ngài để soi sáng cho cộng thể trong việc đào luyện và tông đồ. Hy vọng rằng, chuyến viếng thăm của Cha Alfredo trong tư cách đại diện Bề trên Cả sẽ mang đến cho cộng thể những hoa trái của tinh thần Salêdiêng mà Don Bosco mong muốn.

Đaminh Trường Sơn, SDB

 

Visited 74 times, 1 visit(s) today